Zdjęcia odbitki w skórzanej kopercie - jak przechowywać zdjęcia?