Regulamin konkursu

Regulamin konkursu “ Stypendium Pani Woźnej” w dniach 15.01-25.01.2021

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Stypendium Pani Woźnej” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem jest Marta Woźna Marta Woźna – Pani Woźna
  Spółdzielcza 8, 62-080 Sady, Polska NIP: 7773067493, adres e-mail: kontakt@paniwozna.pl
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Marta Woźna

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Treść ogłoszenia konkursowego jest dostępna na Instagramie Organizatora, na portalu społecznościowym Instagram pod adresem https://www.instagram.com/paniwozna

oraz w grupie na Facebooku: Klasa Pani Woźnej – fotografia rodzinna lifestyle:

https://www.facebook.com/groups/1854462958185753

 1. Konkurs trwa od dnia 15.01.2021 r (od chwili opublikowania posta) do 25.01.2021r. godz. 15:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu pięciu dni roboczych od jego zakończenia i zostanie opublikowane na Instagramie oraz na grupie na Facebooku Klasa Pani Woźnej

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 • Napisz list motywacyjnyi wyślij go do mnie pocztą tradycyjną. W liście napisz o swojej pasji fotograficznej, doświadczeniu, dlaczego chciałabyś / chciałbyś wygrać Stypendium? Mój adres znajdzie w stopce mojej strony www. (Dla pewności po wysyłce wyślij mi na priv nr nadania, żebym śledziła, czy wszystko dotrze na czas.

Forma: odręczny lub drukowany. Max. 1 strona A4.

List musi dotrzeć do Organizatora do 25.01.2021 do godziny 15.00

 • Opowiedz na Insta Story o swoich początkach w fotografii rodzinnej. Oznacz na Insta Story profil @paniwozna, żeby Organizator mógł zobaczyć Insta Story. Insta Story można dodawać od 15.01.2021 do 22.01.2021
 • Wyślij 10 zdjęć z portfolio na adres: kontakt@paniwozna.pl. Wiadomość musi dotrzeć do Organizatora do 25.01.2021 do godziny 15.00

 

 1. Decyzję o wyłonieniu laureata podejmuje Organizator konkursu. Organizator będzie brał pod uwagę zaangażowanie w przygotowanie zadań konkursowych
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie Organizatora pod adresem https://paniwoznafotografia.pl/regulamin-konkursu
 3. Organizator otrzymuje możliwość wykorzystania zdjęć oraz video konkursowych w komunikacji marketingowej, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla osoby wyłonionej spośród uczestników, które biorą udział w konkursie, realizując zadania wskazane w poście na Instagramie Organizatora oraz w poście na grupie na FB Klasa Pani Woźnej
 2. Nagrodą dla zwycięzcy są warsztaty indywidualne z Martą Woźną. Data warsztatów będzie ustalana ze zwycięzcą po ogłoszeniu wyników.
 3. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona na Instagramie Organizatora: https://www.instagram.com/paniwozna oraz na grupie na Facebooku: Klasa Pani Woźnej – fotografia rodzinna lifestyle:

https://www.facebook.com/groups/1854462958185753

 1. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie wiadomości prywatnej z następującymi danymi: imię i nazwisko, adres mailowy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://paniwoznafotografia.pl/regulamin-konkursu
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Jednocześnie Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.

Myślisz o o podobnej sesji? Sprawdź:

blog | oferta | kontakt