Regulamin konkursu

Regulamin konkursu “ Stypendium Pani Woźnej” w dniach 9.01-13.01.2023

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Stypendium Pani Woźnej” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem jest Marta Woźna Marta Woźna – Pani Woźna
  Poznańska 8D, 64-553 Grzebienisko, Polska NIP: 7773067493, adres e-mail: kontakt@paniwozna.pl
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Marta Woźna

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”) oraz będące członkami zamkniętej społeczności Klasa Pani Woźnej na FB. Oznacza to, że do dnia 9.01.2023 zakupiła szkolenie online w sklepie Pani Woźnej.
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Treść ogłoszenia konkursowego jest dostępna na stronie www.paniwoznafotografia.pl
 1. Konkurs trwa od dnia 9.01.2023 r. do 13.01.2023r. godz. 15:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16.01.2023 roku.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  • Napisz list motywacyjny i wyślij go do Marty pocztą tradycyjną lub paczkomatem. W liście napisz o swojej pasji fotograficznej, doświadczeniu, dlaczego chciałabyś / chciałbyś wygrać Stypendium? List musi dotrzeć do piątku – 13.01.2023 roku. Listy które przyjdą po tym czasie nie będą brane pod uwagę. Adres do wysyłki pocztą: ul. Poznańska 8D, 64-553 Grzebienisko / wysyłka listu paczkomatem: GZB01M, kontakt@paniwozna.pl, 516389003. Forma: odręczny. Max. 1 strona A4.
  • Opowiedz na Insta Story o swoich 3 mocnych stronach, które według Ciebie mogą być pomocne w pracy fotografa Oznacz na Insta Story profil @paniwozna, żeby Marta mogła zobaczyć Insta Story. Insta Story dodaj najlepiej w środę 11 stycznia lub piątek 13 stycznia 2023. Weekend jest offline, więc nie zobaczę.
  • Wyślij 1 całą sesję, którą masz w portfolio i masz wątpliwości, czy jest okej na adres: kontakt@paniwozna.pl i opisz krótko, co w niej nie do końca Ci grało. Wiadomość musi dotrzeć do Marty do 13.01.2023 do godziny 15.00. Proszę wysłać link do galerii, a nie do ŚCIĄGANIA zdjęć 🙂 Np. przez zalamo czy Google Drive.
  • Zrób sobie zdjęcie wizerunkowe z aparatem lub bez, z kartką „Jestem… (tu wpiszesz samodzielnie słowo, które najlepiej określa Ciebie, np. ambitna, szalona, dzielna, niepoddająca się) i chcę wygrać Stypendium u Pani Woźnej.” Przykład: Jestem lwem i chcę wygrać Stypendium u Pani Woźnej. Zdjęcie należy udostępnić na swoim insta stories publicznie z onaczeniem profilu @paniwozna żebym mogła zobaczyć i odznaczyć wykonanie zadania najpóźniej 13.01.2023 o godz. 15.00.
 1. Decyzję o wyłonieniu laureata podejmuje Organizator konkursu. Organizator będzie brał pod uwagę zaangażowanie w przygotowanie zadań konkursowych
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie Organizatora pod adresem https://paniwoznafotografia.pl/regulamin-konkursu
 3. Organizator otrzymuje możliwość wykorzystania zdjęć oraz video konkursowych w komunikacji marketingowej, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla osoby wyłonionej spośród uczestników, które biorą udział w konkursie, realizując zadania.
 2. Nagrodą dla zwycięzcy są warsztaty z Martą Woźną. Data warsztatów będzie ustalana ze zwycięzcą po ogłoszeniu wyników – z dat dostępnych na stronie www – https://paniwoznafotografia.pl/warsztatyfotografiirodzinnejlifestyle/  . 1 miejsce otrzymuje osoba na warsztaty fotograficzne oraz 1 miejsce na warsztaty biznesowe, czyli łącznie wygrywają 2 osoby.
 3. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona na grupie na Facebooku: Klasa Pani Woźnej – fotografia rodzinna lifestyle:

https://www.facebook.com/groups/1854462958185753

 1. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie wiadomości prywatnej z następującymi danymi: imię i nazwisko, telefon.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://paniwoznafotografia.pl/regulamin-konkursu
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Jednocześnie Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.