Regulamin konkursu

 Świętujemy 10 koła!

Świętujemy 10 tysięcy obserwatorów na moim Instagramie! To nie liczby, tylko Ty, on, ona. Ludzie, których przyciąga pasja do zdjęć, natury, rodziny, spokojniejszego życia. Każda z osób, która dołożyła cegiełkę do rozwoju mojego konta, udostępniła posta, odpowiedziała na moje zdjęcie lub stories… Świętujemy razem! A jak świętować to z grubej rury.

W moim konkursie będą dwie nagrody do zgarnięcia – sesja rodzinna lifestyle w domu lub w plenerze oraz Stypendium Pani Woźnej. Jest coś dla duszy i jest coś dla ciała.

 

ZASADY KONKURSU O SESJĘ:

1. Udostępnij jedno z moich zdjęć na swoim Insta Stories, oznacz @paniwozna i napisz – „Chcę sesję u Pani Woźnej”.

2. Abym zobaczyła oznaczenie musisz mieć konto publiczne, a nie prywatne.

3. Czas trwania konkursu to 24 h – do godz. 7 dnia 1.07.2020 roku. Ogłoszę zwycięzcę również na stories, około dzień od publikacji grafiki konkursowej.

4. Sesja musi się odbyć do końca sierpnia 2020 roku na terenie Polski. Dojazd na sesję powyżej 100 km od Poznania pokrywa osoba wygrywająca.

 

ZASADY KONKURSU O STYPENDIUM PANI WOŹNEJ:

1. Napisz list motywacyjny i wyślij go do mnie pocztą tradycyjną. W liście napisz o swojej pasji fotograficznej, doświadczeniu, dlaczego chciałabyś / chciałbyś wygrać Stypendium? Mój adres znajdzie w stopce mojej strony www. (Dla pewności po wysyłce wyślij mi na priv nr nadania, żebym śledziła, czy wszystko dotrze na czas.

Forma: odręczny lub drukowany. Max. 1 strona A4.

2. Zrób sesję rodzinną w domu lub w plenerze i pokaż mi swoje aktualne umiejętności, pasję i talent. Czekam na kadry szerokie, bliskie, portrety. Aby wykonać to zadanie i było ono trudniejsze (ha ha!), rodzina która będzie fotografowana, na jednym ze zdjęć musi trzymać kartkę z napisem „Ona / On chce wygrać stypendium” – dzięki temu zweryfikuję, czy sesja została wykonana w trakcie trwania konkursu. 

Wyślij mi zdjęcia, sesję, historię za pomocą WeTransfer na kontakt@paniwozna.pl lub udostępnij galerię na hasło / wyślij link link do swojej strony www najpóźniej do:

3. Udostępnij grafikę konkursową na Instagramie w czasie trwania konkursu z napisem – Walczę o stypendium Pani Woźnej i oznacz @paniwozna, abym mogła zobaczyć post.

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie powyższych TRZECH warunków.

5. Masz 10 dni na spełnienie warunków Konkursu – tj. do piątku do godz. 6, 10.07.2020

 

A teraz konkretniej o nagrodach:

1. Sesja rodzinna lifestyle – 25 zdjęć, 25 odbitek 13×18 cm, album w skórzanej oprawie 20×20 cm

2. Stypendium Pani Woźnej – miejsce na warsztatach stacjonarnych w Poznaniu, w październiku 2020 roku oraz mentoring biznesu rok od zakończenia warsztatów.

Warsztaty to:

10 h pracy ze mną nad Twoją fotografią i biznesem

Śniadanie, obiad, kawę i ciacho

Sesja w trakcie warsztatów w domu klienta

Dostęp do pakietu moich webinarów po warsztatach wraz z workbookami

Drukowany schemat organizacji pracy, planer miesięczny i tygodniowy

2 sesje mentoringowe online – do wykorzystania do roku od warsztatów

Dostęp do zamkniętej grupy na FB Klasa Pani Woźnej

Dyplom uczestnika

Warsztaty odbywają się TYLKO w Poznaniu w terminach podanych na stronie: https://paniwoznafotografia.pl/warsztatyfotografiirodzinnejlifestyle/ 

 

Konkurs na sesję trwa do godziny 7. dnia 1.07.2020 , walka o Stypendium kończy się o godz. 6 dnia 10.07.2020

 

Regulamin konkursu “ Świętujemy 10 koła” w dniach 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Świętujemy 10 koła” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

§ 2 ORGANIZATOR

 1. Organizatorem jest Marta Woźna – Pani Woźna, ul. Spółdzielcza 8, 6-080 Sady, NIP 7773067493.
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagramu;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4 MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Treść ogłoszenia konkursowego jest dostępna na Instagramie Organizatora, na portalu społecznościowym Instagram pod adresem https://www.instagram.com/paniwozna/ , na stronie WWW pod adresem: 

2. Konkurs trwa od dnia 30.06.2020  (od chwili opublikowania posta na Instagramie Organizatora) do 10.07.2020r. godz. 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu jednego dnia roboczego w przypadku konkursu o sesję oraz 5 dni roboczych w przypadku konkursu o Stypendium od jego zakończenia i zostanie opublikowane na Instagramie https://www.instagram.com/paniwozna/.

§ 5 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu o sesję jest: udostępnienie jednego zdjęcia organizatora wraz z oznaczeniem profilu na Instagramie: @paniwozna oraz napisanie hasła: „Chcę sesję u Pani Woźnej” .Dopiero wtedy Uczestnik weźmie udział w konkursie. 
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu o Stypendium jest: napisanie i wysłanie listu motywacyjnego pocztą tradycyjną na jednej stronie formatu A4, zrobienie sesji rodzinnej w domu lub plenerze i wysłanie jej efektów do Organizatora za pośrednictwem WeTransfer lub swojej strony oraz poproszenie rodziny pozującej o trzymanie kartki z napisem „Ona / On chce wygrać stypendium”, udostępnienie grafiki konkursowej na Insta Stories na Instagramie „Walczę o Stypendium Pani Woźnej. Spełnienie tych trzech warunków świadczy o uczestnictwie w Konkursie.
 3. Decyzję o wyłonieniu laureata podejmuje Organizator konkursu. Organizator będzie brał pod uwagę spełnienie warunków konkursowych.
 4. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie Organizatora pod adresem https://paniwoznafotografia.pl/regulamin-konkursu/ 

§ 6 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla osoby wyłonionej spośród uczestników, które biorą udział w konkursie, realizując zadania wskazane w poście na Instagramie oraz stronie www.

2. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu o sesję jest rodzinna sesja zdjęciowa w wybranym przez siebie terminie, a nagrodą w konkursie o Stypendium – 1 miejsce na warsztaty stacjonarne w Poznaniu w wybranym przez siebie terminie.

3. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona na Instagramie Organizatora: https://www.instagram.com/paniwozna/ oraz na grupie Klasa Pani Woźnej.

4. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres mailowy

c. numer telefonu

6. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie potwierdzoną wiadomością email do 3 dni od wyłonienia zwyciezcy. 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://paniwoznafotografia.pl/regulamin-konkursu/ 

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani przez serwis Facebook, ani z nimi związany. Jednocześnie Instagram ani Facebook nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.

 

 

  Grafiki do udostępnienia: