Regulamin konkursu

Regulamin konkursu “ Stypendium Pani Woźnej” w dniach 28.01-4.02.2022

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Stypendium Pani Woźnej” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem jest Marta Woźna Marta Woźna – Pani Woźna
  Poznańska 8D, 64-553 Grzebienisko, Polska NIP: 7773067493, adres e-mail: kontakt@paniwozna.pl
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Marta Woźna

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Treść ogłoszenia konkursowego jest dostępna na grupie Klasa Pani Woźna Organizatora, na portalu społecznościowym Facebook pod adresem:

https://www.facebook.com/groups/1854462958185753

 1. Konkurs trwa od dnia 28.01.2022 r (od chwili opublikowania posta) do 4.02.2022r. godz. 15:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7.02.2022 roku.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  • Napisz list motywacyjny i wyślij go do Marty pocztą tradycyjną lub paczkomatem. W liście napisz o swojej pasji fotograficznej, doświadczeniu, dlaczego chciałabyś / chciałbyś wygrać Stypendium? List musi dotrzeć do piątku – 4.02.2022 roku. Listy które przyjdą po tym czasie nie będą brane pod uwagę.
  • Adres do wysyłki pocztą: ul. Poznańska 8D, 64-553 Grzebienisko / wysyłka listu paczkomatem: TRP02M, kontakt@paniwozna.pl, 516389003
  Forma: odręczny lub drukowany. Max. 1 strona A4.
  • Opowiedz na Insta Story o tym, jak rozumiesz sesje lifestylowe. Czym one się według Ciebie różnią od innych sesji? Co na nich chciałabyś pokazać innym? Oznacz na Insta Story profil @paniwozna, żeby Marta mogła zobaczyć Insta Story. Insta Story można dodawać od 31.01.2022 do 4.02.2022. Weekend jest offline, więc nie zobaczę.
  • Wyślij 1 całą ulubioną sesję, którą masz w portfolio na adres: kontakt@paniwozna.pl i opisz krótko, co w niej najbardziej Ci się podobało. Wiadomość musi dotrzeć do Marty do 4.02.2022 do godziny 15.00. Proszę wysłać link do galerii, a nie do ŚCIĄGANIA zdjęć 🙂 Np. przez zalamo czy Google Drive.
 1. Decyzję o wyłonieniu laureata podejmuje Organizator konkursu. Organizator będzie brał pod uwagę zaangażowanie w przygotowanie zadań konkursowych
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie Organizatora pod adresem https://paniwoznafotografia.pl/regulamin-konkursu
 3. Organizator otrzymuje możliwość wykorzystania zdjęć oraz video konkursowych w komunikacji marketingowej, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla osoby wyłonionej spośród uczestników, które biorą udział w konkursie, realizując zadania wskazane w  w poście na grupie na FB Klasa Pani Woźnej
 2. Nagrodą dla zwycięzcy są warsztaty z Martą Woźną. Data warsztatów będzie ustalana ze zwycięzcą po ogłoszeniu wyników – z dat dostępnych na stronie www – https://paniwoznafotografia.pl/warsztatyfotografiirodzinnejlifestyle/  . 1 miejsce otrzymuje osoba na warsztaty fotograficzne oraz 1 miejsce na warsztaty biznesowe, czyli łącznie wygrywają 2 osoby.
 3. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona na grupie na Facebooku: Klasa Pani Woźnej – fotografia rodzinna lifestyle:

https://www.facebook.com/groups/1854462958185753

 1. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie wiadomości prywatnej z następującymi danymi: imię i nazwisko, telefon.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://paniwoznafotografia.pl/regulamin-konkursu
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Jednocześnie Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.

Myślisz o o podobnej sesji? Sprawdź:

blog | oferta | kontakt