Mama pomaga przygotować się do ślubu pannie młodej -ślub Jaroszewskie Wzgórze, reportaż ze ślubu Poznań