Mama pomaga przygotować się do ślubu pannie młodej - ślub Jaroszewskie Wzgórze, reportaż ze ślubu Poznań