Para młoda podjeżdża pod salę w Jaroszewskim Wzgórzu - ślub Jaroszewskie Wzgórze, reportaż ze ślubu Poznań