Para młoda idzie trzymając się za ręce - sesja ślubna w plenerze w Dyrkowie przy stodole